Skip to Contents

Hồ sơ công ty

vietnam

 

Tên công ty
(đã đăng ký)

THK MANUFACTURING OF VIETNAM CO., LTD.

Ngày thành lập

11 Tháng 9, 2008

Chủ tịch/Tổng giám đốc điều hành

Eiji Kikuchi

Trụ sở chính

Lot5, TS9, Tien Son IZ, Tien Du, Bac Ninh, Vietnam

Trụ sở chính

Tên công ty
(đã đăng ký)

THK CO., LTD.

Ngày thành lập

10 Tháng 4, 1971

Chủ tịch/Tổng giám đốc điều hành

Akihiro Teramachi

Kỳ quyết toán

Tháng 12

Trụ sở chính

2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 108-8506, Japan
Tel: +81 3-5730-3911

Sản phẩm chính

Chuyển động tuyến tính(Hệ thống dẫn hướng LM,Thanh trượt bi),Vít me bi ,Vít me bi lăn có bước ren lớn,Bạc cầu,Đầu thanh truyền

Vốn

34.606.000.000yen (31 Tháng 12,2022)

Số lượng nhân viên

4.058  (Tập đoàn THK: 13.502)
(31 Tháng 12,2022)
Head Office - THK Japan