Skip to Contents

Hồ sơ công ty

  THK Vietnam Hanoi Sales Office 
Phòng số 101, Tầng 17, Tòa nhà VIT Tower, 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: +84-222-373-4974 (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật đều sẵn sàng)
* Các hỏi hàng bằng tiếng Trung Quốc có thể được hỗ trợ bởi ZALO Official
Số điện thoại Người Nhật: +84-904-481-199
Email : sales-support@tmv.thk.com
HQ: THK Manufacturing of Vietnam CO., LTD. Bac Ninh branch

vietnam

 

Tên công ty
(đã đăng ký)

THK MANUFACTURING OF VIETNAM CO., LTD.

Ngày thành lập

11 Tháng 9, 2008

Chủ tịch/Tổng giám đốc điều hành

Eiji Kikuchi

Trụ sở chính

Lot5, TS9, Tien Son IZ, Tien Du, Bac Ninh, Vietnam

Trụ sở chính

Tên công ty
(đã đăng ký)

THK CO., LTD.
Head Office - THK Japan