Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về công ty > THK là ai? > Tiên phong về công nghệ Dẫn hướng LM

Tiên phong về công nghệ Dẫn hướng LM

Các bộ phận chuyển động của máy có thể được chia thành loại có chuyển động quay, chuyển động tuyến tính hoặc loại kết hợp cả hai loại chuyển động. Với sự phát trển của bạc đạn vào khoảng 110 năm trước, tiếp xúc lăn đã trở thành phương thức tiêu chuẩn để thực hiện chuyển động quay. Điều này đã đem đến một cuộc cách mạng lớn về công nghệ. Phương thức tiếp xúc lăn không chỉ giúp giảm hao phí năng lượng của chuyển động, mà còn haïn cheá lực ma sát ở mức tối thiểu và nhờ vậy, cải thiện đáng kể hiệu suất của máy móc. Tuy nhiên, việc áp dụng phương thức tiếp xúc lăn cho chuyển động tuyến tính vẫn còn rất xa vời, dù biết rằng việc phát triển thành công một phương thức tương tự cho chuyển động tuyến tính sẽ đem lại giá trị gấp mười lần.

LM Guide

 

Tuy vấn đề kết hợp phương thức tiếp xúc lăn với chuyển động tuyến tính trước đây bị đánh giá là vô cùng khó khăn nhưng THK đã giải quyết được bài toán này bằng khả năng riêng biệt về công nghệ của mình và vào năm 1972, công ty trở thành hãng đầu tiên trên thế giới phát triển và đưa công nghệ Dẫn hướng chuyển động tuyến tính (LM) ra thị trường. Hệ thống chuyển động tuyến tính của chúng tôi cho phép tạo ra những cải tiến nhanh chóng về độ chính xác, tốc độ và tiết kiệm nhân lực cho các thiết bị cơ điện tử tiên tiến. Với công nghệ Dẫn hướng LM của THK, các máy công cụ và robot công nghiệp có thể tiến hành các thao tác đòi hỏi độ chính xác rất cao vàcaû caùc thieát bò saûn xuaát chaát baùn daãn cuõng thöïc hieän ñöôïc ñoä chính xaùc ñeán ñôn vò sieâu vi. Gần đây hơn, hệ thống này còn được sử dụng trong dây chuyền sản xuất tinh thể lỏng, toa tàu hoả, phương tiện hỗ trợ, thiết bị y tế, các tòa nhà chọc trời và khu dân cư cũng như các phương tiện giải trí. Ứng dụng của công nghệ Dẫn hướng LM thực sự đã phá vỡ mọi ranh giới trước đây.