Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về công ty > Nghiên cứu & phát triển

Nghiên cứu & phát triển

Techno Center

 

Đi theo triết lý công ty là cung cấp cho thế giới các sản phẩm cải tiến và tạo ra những xu hướng mới góp phần xây dựng một xã hội giàu có, THK tiếp tục nỗ lực tạo ra các sản phẩm gốc với tư cách là một công ty tập trung vào hoạt động sáng tạo và phát triển.

Hệ thống Nghiên cứu & Phát triển (R&D) toàn cầu cho thế hệ tiếp theo

THK nỗ lực sử dụng công nghệ hệ thống chuyển động tuyến tính cốt lõi cùng chuyên môn phát triển các hệ thống dẫn hướng tuyến tính trụ cột, các thiết bị cơ điện tử chẳng hạn như bàn định vị chính xác XY và trục dẫn động cơ tuyến tính cùng các sản phẩm trong lĩnh vực liên quan đến hàng hóa tiêu dùng gồm bộ phận ô tô, hệ thống giảm rung và cách ly địa chấn, thiết bị y tế, máy bay, robot và năng lượng tái tạo là trọng tâm của hoạt động R&D: Trung tâm công nghệ và các trụ sở chính mới được thành lập vào tháng 10 năm 2017 ở Tokyo. Vào năm 2010, Tập đoàn THK thành lập Trung tâm R&D ở Trung Quốc.

Cơ sở này, trước đây là cơ sở R&D đầu tiên của THK bên ngoài Nhật Bản, bắt đầu hoạt động đầy đủ vào năm 2012. Với việc bổ sung cơ sở R&D ở Đức của THK RHYTHM AUTOMOTIVE vào năm 2015, Tập đoàn THK đang trên đường xây dựng cơ cấu R&D hướng đến khu vực châu Mỹ, châu Âu và châu Á để có thể đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới.