Skip to Contents

Chung sống với Trái Đất

Là một doanh nghiệp cùng chung sống trên hành tinh Trái đất, THK coi những hoạt động thân thiện với môi trường là một nguồn lực quan trọng trong kinh doanh.  

Đối với THK là một doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới, chúng tôi có quan điểm việc kinh doanh, phát triển công nghệ và sản xuất phải dựa trên nền tảng ý thức về môi trường, thiên nhiên và trái đất, là nghĩa vụ và trách nhiệm phải có. Chúng tôi cho rằng THK phải đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường và các hoạt động bảo vệ tương lai của môi trường.

Bảo vệ môi trường

Là doanh nghiệp thế kỷ 21, chú trọng đến vấn đề môi trường là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Có 2 định hướng lớn trong việc đối ứng với môi trường tại THK. Trước tiên là phát triển chính sách kinh doanh nhằm tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, tái chế các sản phẩm và giải quyết vấn đề thải bỏ chất thải trong các giai đoạn sản xuất và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đang tổ chức và thực hiện nhiều hoạt động khác nhau để bảo vệ môi trường trong tất cả các nhà máy của mình. Thứ hai là phát triển các sản phẩm có thể tự góp phần bảo vệ môi trường. Ví dụ, nhờ việc cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi chuyển động trượt thành chuyển động lăn trong Hệ thống dẫn hướng LM giúp hiện thực hóa việc tiết kiệm rất nhiều năng lượng của bất kỳ máy móc nào.

Environment Protection

 


Kính thiên văn quang học và hồng ngoại cỡ lớn

Kính thiên văn Subaru, một loại kính thiên văn quang học và hồng ngoại cỡ lớn  được đặt trên đỉnh núi Mauna Kea cao 4200 mét ở Hawai. Trong đài thiên văn cao nhất thế giới này, vốn là nơi tập kết của rất nhiều kỹ thuật tân tiến, cũng có sử dụng Hệ thống dẫn hướng LM  của chúng tôi.

A large optical and infrared telescope

 


Ngoài ra, hãy nhấp chuột để xem các hoạt động bảo vệ môi trường của THK 

Quay lại  || Tiếp theo