Skip to Contents

Lịch sử công ty

Tháng 4 năm 1971 Công ty TNHH Toho Seiko được Ông Hiroshi Teramachi thành lập ở Meguro-ku, Tokyo. Công ty bắt đầu bằng việc bán khớp cầu, con lăn LM, bi LM và các bộ phận của máy công cụ.
Tháng 4 năm 1972 Bắt đầu bán sản phẩm chủ lực của công ty là hệ thống dẫn hướng LM và vòng bi rãnh then. 
Tháng 12 năm 1972 Toho Seiko tiếp quản Công ty TNHH Nisshin Seisakusho. (tiền vốn \5.000.000) và tiền vốn của Toho Seiko tăng lên \45.000.000.
Tháng 3 năm 1973 Công ty TNHH THK được thành lập từ hoạt động đầu tư liên kết giữa Công ty TNHH Miyairi Valve Seisakusho và Công ty TNHH Toho Seiko.
Tháng 4 năm 1977 Toho Seiko mua bộ phận sản xuất của Công ty TNHH THK và thành lập lên nhà máy Kofu.
Tháng 9 năm 1979 Bắt đầu sản xuất và bán Vít me bi.
Tháng 3 năm 1981 THK America Inc. được thành lập ở Chicago, Hoa Kỳ. ( Công ty con liên kết )
Tháng 7 năm 1982 Sản xuất và bán Bệ định vị X-Y.
Tháng 10 năm 1982 Giá trị danh nghĩa của cổ phần thay đổi (mệnh giá \500 mỗi cổ phần đổi thành \50) và Công ty TNHH Toho Seiko sát nhập vào Công ty TNHH THK. (công ty tồn tại về hình thức). Các nhà máy của Công ty TNHH Toho Seiko tiếp tục hoạt động sản xuất như các nhà máy ở Nagoya và Osaka.
Tháng 10 năm 1982 THK GmbH được thành lập ở Dusseldorf, Đức. ( Công ty con liên kết )
Tháng 1 năm 1984 Đổi tên giao dịch thành Công ty TNHH THK.
Tháng 2 năm 1984 Công ty TNHH THK mua lại Công ty TNHH Daiko Seisakusho và biến cơ sở của Daiko Seisakusho thành nhà máy Gifu.
Tháng 4 năm 1985 Công ty TNHH THK sát nhập Công ty TNHH Toho Seiko và thành lập nhà máy Mie.
Xây mới nhà máy Yamaguchi (sản xuất dẫn hướng LM).
Tháng 12 năm 1985 Tham gia đầu tư vốn vào Công ty TNHH DAITO SEIKI(hiện nay là Công ty TNHH THK INTECHS-Công ty con liên kết ) theo tỏa thuận hợp tác kỹ thuật.
Tháng 1 năm 1988 Công ty TNHH THK NIIGATA (đổi tên từ Công ty TNHH THK Yasuda vào 7/2004) được thành lập từ hoạt động đầu tư liên kết giữa Công ty TNHH THK và Công ty TNHH Samon Kogyosho. ( Công ty con liên kết )
Tháng 4 năm 1988 Mua lại Công ty TNHH THK Distribution
Tháng 7 năm 1988 Cơ sở thứ ba ở nhà máy Yamaguchi được thành lập.
Tháng 1 năm 1989 Công ty TNHH THK TAIWAN được thành lập ở Đài Bắc, Đài Loan từ sự liên doanh với Công ty TNHH Keisho ( Đài Loan ) ( Công ty con liên kết )
Tháng 5 năm 1989 CINTIC - THK SERVICE CENTER được thành lập ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Tháng 11 năm 1989 Được đăng ký vào thị trường OTC ở Tokyo.
Tháng 4 năm 1991 Tham gia đầu tư vốn vào Beldex Corporation (hiện nay là Công ty TNHH THK INTECHS-Công ty con liên kết ).
Tháng 6 năm 1991 Nhà máy Yamagata (chuyên sản xuất dẫn hướng LM và trục đỡ đặc biệt ) được thành lập.
Tháng 10 năm 1991

Tham gia đầu tư vốn vào Công ty TNHH Samick Industrial. (hiện nay là Công ty TNHH Samick THK,công ty áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu)

Tháng 8 năm 1992 Mua lại PGM Ireland Ltd. ở Dublin, Ireland. ( Nay là THK Manufacturing of Ireland )
Tháng 5 năm 1993 Trụ sở chính di chuyển đến địa chỉ hiện tại. ( 6-11 Nishigotanda, Shinagawa Ku, Tokyo )
Tháng 5 năm 1993 THK Europe B.V. được thành lập ở Amsterdam, Hà Lan. ( Công ty con liên kết )
Tháng 10 năm 1993 Thành lập THK Brasil LTDA tại Brasil. ( Công ty không liên kết )
Tháng 5 năm 1994 Tham gia đầu tư vốn vào Công ty TNHH TALK SYSTEM. ( Công ty con liên kết )
Tháng 3 năm 1996 Công ty TNHH DALIAN THK. được thành lập ở Đại Liên, Trung Quốc. ( Công ty con liên kết )
Tháng 7 năm 1996 Bắt đầu sản xuất và bán dẫn hướng LM có bi trong vòng cách. 
Tháng 8 năm 1997 THK Manufacturing of America, Inc. được thành lập ở Hebron, Ohio. ( Công ty con liên kết )
Tháng 2 năm 2000 THK Manufacturing of Europe S. A. S. được thành lập ở Ensisheim, Pháp. ( Công ty con liên kết )
Tháng 1 năm 2001 Bắt đầu sản xuất và bán Hệ thống dẫn hướng LM con lăn có vòng cách.
Tháng 2 năm 2001 Được niêm yết trong Danh mục các công ty lớn trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.
Tháng 10 năm 2002 THK France S. A. S. được thành lập ở Dardilly, Pháp. ( Công ty con liên kết )
Tháng 8 năm 2003 Công ty TNHH THK (SHANGHAI) được thành lập ở Thượng Hải, Trung Quốc. ( Công ty con liên kết )
Tháng 3 năm 2004 Nhà máy sản xuất THK Trung Quốc (Vô Tích) được thành lập ở Vô Tích, Trung Quốc. ( Công ty con liên kết )
Tháng 11 năm 2004 Công ty TNHH THK mua lại toàn bộ Công ty TNHH DAITO SEIKI (hiện nay là Công ty TNHH THK INTECHS-Công ty con liên kết ) thông qua trao đổi cổ phiếu.
Tháng 2 năm 2005 Nhà máy sản suất THK Trung Quốc (Liêu Ninh) được thành lập ở Đại Liên, Trung Quốc. ( Công ty con liên kết )
Tháng 9 năm 2005 Công ty TNHH THK (CHINA) được thành lập ở Đại Liên, Trung Quốc. ( Công ty con liên kết )
Tháng 12 năm 2006 THK LM SYSTEM Pte. Ltd. được thành lập ở Singapore. ( Công ty con liên kết )
Tháng 5 năm 2007 THK mua lại cổ phần của Rhythm Corporation, biến các công ty trong tập đoàn này thành công ty con của THK. (hiện nay là THK RHYTHM CO., LTD-công ty con liên kết ) 
Tháng 7 năm 2007 THK RHYTHM(THAILAND)CO.,LTD. được thành lập ở Ryaong, Thái Lan. ( Công ty con liên kết )
Tháng 9 năm 2008 Nhà máy sản xuất THK Việt Nam được thành lập ở Bắc Ninh, Việt Nam.
Tháng 7 năm 2009 THK chuyển hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Beldex sang Công ty TNHH THK INTECHS. (hiện nay là công ty con liên kết, và được đổi tên từ "Công ty TNHH Daito Seiki” vào tháng 7 năm 2009) để thống nhất kinh doanh. 
Tháng 4 năm 2011 THK thành lập Công ty TNHH THK RHYTHM CHANGZHOU (công ty con liên kết ) ở Quảng Châu, Trung Quốc.
Tháng 4 năm 2011 THK sát nhập công ty con không liên kết trước đây là Công ty TNHH Nippon Slide vào số công ty con liên kết của mình.
Tháng 6 năm 2011 THK mua lại tất cả cổ phiếu đang lưu hành của THK RHYTHM MALAYSIA Sdn. Bhd. (hiện nay là công ty con liên kết, tên công ty đổi từ "TRW Steering & Suspension (Malaysia) Sdn. Bhd.” vào tháng 8 năm 2011).
Tháng 2 năm 2012 Thành lập THK RHYTHM MEXICANA, S.A. DE C.V., THK RHYTHM MEXICANA ENGINEERING, S.A. DE C.V tại Mexico.
Tháng 11 năm 2012 Thành lập THK India Private Limited tại Ấn Độ.