Skip to Contents


Home > Informacje o firmie > Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Zdjęcie

 

Grupa THK – jako czołowy producent układów ruchu liniowego i innych rodzajów prowadnic – przyczynia się do rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Wierzymy, że społecznym obowiązkiem każdej firmy jest dbałość o środowisko naturalne z myślą o przyszłych pokoleniach. Dlatego podjęliśmy konkretne inicjatywy, których celem jest zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko oraz poprawa jego stanu.


Podstawowe zasady ochrony środowiska w Grupie THK

  1. Uważamy, że ochrona środowiska jest ściśle związana z kwestią zarządzania, dlatego staramy się właściwie zrozumieć, jaki wpływ na środowisko naturalne mają nasze procesy biznesowe, produkty i usługi. Aby to osiągnąć, wszystkie nasze oddziały realizują wyznaczone cele dotyczące ochrony środowiska. 
  2. Poza przestrzeganiem przepisów środowiskowych określiliśmy własne standardy, które są poddawane regularnej weryfikacji i mają pomóc w zwiększeniu wydajności i skuteczności zarządzania ochroną środowiska.
  3. Będziemy stale promować produkty, które pomogą ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.
  4. Ograniczymy ogólne zużycie energii związane z naszą działalnością oraz jej wykorzystanie do poszczególnych procesów, a także zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych. 
  5. Szczególnie istotną kwestią będzie zmniejszenie ilości odpadów oraz ich recykling. Naszym celem jest nie tylko zachęcanie do oszczędnego gospodarowania surowcami i ich przetwarzania, lecz także przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska. 
  6. Zdajemy sobie sprawę, jaki wpływ na zrównoważenie biologiczne ma nasza działalność, i będziemy aktywnie dążyć do ochrony wszystkich gatunków żyjących na Ziemi.
  7. Aby ujednolicić działania związane z ochroną środowiska, zapewniamy wsparcie naszym oddziałom i partnerom biznesowym i dążymy do zgodnej współpracy ze społecznością. 
  8. Podstawowe zasady ochrony środowiska będą wdrażane we wszystkich oddziałach grupy w formie szkoleń. Będziemy promować kształtowanie świadomości środowiskowej i regularnie publikowanie wewnętrznych i zewnętrznych biuletynów informacyjnych poświęconych temu zagadnieniu. 

    Aktualizowano czwartek, 21 sierpnia 2019