Skip to Contents


Home > Informacje o firmie > Prace badawczo–rozwojowe

Prace badawczo–rozwojowe

Centrum technologiczne

 

Kierując się korporacyjnymi zasadami dostarczania światu innowacyjnych produktów i generowania nowych trendów, które przyczyniają się do tworzenia społeczeństwa dobrobytu, firma THK nieustannie dąży do tworzenia oryginalnych produktów, koncentrując się na tworzeniu i rozwoju.

Globalny system badawczo-rozwojowy dla nowej generacji

Firma THK starała się wykorzystać swoją podstawową technologię ruchu liniowego i doświadczenie w celu opracowania podstawowych systemów ruchu liniowego, urządzeń mechatronicznych, takich jak stopnie precyzji XY i siłowniki silników liniowych, a także produktów w dziedzinie części samochodowych związanych z towarami konsumenckimi, izolacji sejsmicznej i systemów tłumienia, sprzętu medycznego, samolotu, robotyki i energii odnawialnej w swoich centrach badawczo-rozwojowych: Centrum technologiczne i nowa siedziba główna zostały założone w październiku 2017 r. w Tokio. W 2010 r. grupa THK utworzyła centrum badawczo-rozwojowe w Chinach.

Ten zakład, który był pierwszym zakładem badań i rozwoju firmy THK poza Japonią, rozpoczął pełną działalność w 2012 roku. Dzięki dodaniu niemieckiego zakładu badawczo-rozwojowego THK RHYTHM AUTOMOTIVE w 2015 r. grupa THK będzie w stanie budować struktury badawczo-rozwojowe ukierunkowane na Amerykę, Europę i Azję, aby dokładniej spełniać potrzeby klientów na całym świecie.