Skip to Contents


Home > Informacje o firmie > Komunikat dyrektora generalnego

Komunikat dyrektora generalnego

Komunikat dyrektora generalnego

Prezes i dyrektor generalny

Dyrektor generalny
Dyrektor generalny

Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność za Państwa wsparcie.

Skupiając się na kreatywności i rozwoju oraz kierując się filozofią opartą na dostarczaniu światu innowacyjnych produktów i generowaniu nowych trendów, które przyczyniają się do tworzenia społeczeństwa dobrobytu, firma THK wykorzystuje oryginalne technologie i nowatorskie koncepcje, aby oferować na globalną skalę wyjątkowe nowe rozwiązania. To podejście, wspierane przez nieustannie prowadzone prace badawczo-rozwojowe, stanowi podstawę naszej strategii operacyjnej. Firma THK przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw na całym świecie i pomaga budować społeczeństwo dobrobytu przez promowanie wykorzystania swoich produktów, m.in. prowadnic liniowych. W ramach swoich działań firma THK zadeklarowała globalizację na pełną skalę, rozwijanie nowych obszarów działalności oraz zmianę stylu prowadzenia działalności, które będą stanowić podstawę strategii rozwoju mającej na celu ekspansję biznesową.

Dążąc do globalizacji na pełną skalę i kierując się zasadą głoszącą, że produkcja w regionie, w którym istnieje popyt, to optymalna produkcja, pracujemy nad zbudowaniem jednolitego systemu producent-sprzedawca detaliczny w czterech kluczowych regionach geograficznych: Japonii, obu Amerykach, Europie i Azji. Ponadto przewidujemy powiększenie się rynku w związku z postępami w automatyzacji produkcji (FA) w krajach rozwijających się. Jednocześnie spodziewamy się, że liczba użytkowników naszych produktów wzrośnie również w krajach rozwiniętych. Aby szybko zaspokoić popyt ze strony rynków wschodzących i krajów rozwiniętych, będziemy pracować nad doskonaleniem i rozbudową naszej globalnej sieci sprzedaży.

W ramach rozwoju nowych obszarów działalności stworzyliśmy trzy wyspecjalizowane działy: dział zajmujący się motoryzacją i transportem, którego zadaniem jest zwiększanie wykorzystania produktów związanych z systemami transportu, dział inżynierii wyposażenia (ACE), który zajmuje się systemami izolacji sejsmicznej i tłumienia chroniącymi życie i mienie ludzi w przypadku trzęsienia ziemi, oraz dział rozwoju technologii mechatronicznych (IMT), który skupia się na powiększaniu oferty pojedynczych produktów, elektrycznych elementów wykonawczych i robotów. Widzimy także większe wykorzystanie produktów THK w takich dziedzinach jak produkcja sprzętu medycznego, przemysł lotniczy i branża energii odnawialnej. Dostrzegając ogromny potencjał, który istnieje również w innych obszarach sektora dóbr konsumpcyjnych, pogłębiamy gromadzoną przez długi czas wiedzę i rozwijamy najważniejsze technologie systemów ruchu liniowego w celu przyspieszenia tempa rozwoju nowych obszarów biznesowych.

W swoich dążeniach do zmiany stylu prowadzenia działalności — i w obliczu większych możliwości biznesowych wskutek rozwoju Internetu rzeczy (IoT) — nie możemy zapominać, jak, gdzie i komu sprzedajemy produkty. Zmienimy sposób prowadzenia działalności i realia prowadzenia biznesu, a przy tym będziemy promować ekspansję na kolejne obszary biznesowe przez szerokie wykorzystanie Internetu rzeczy, chmur obliczeniowych, sztucznej inteligencji i robotów.

Firma THK będzie nadal promować globalizację na pełną skalę, rozwój nowych obszarów działalności oraz zmianę stylu prowadzenia działalności, a także zwiększać rentowność w celu maksymalizacji wartości całego przedsiębiorstwa.

W nadchodzących latach liczymy na Państwa pomoc i poparcie.


Zasady, którymi się kierujemy

Dostarczanie światu innowacyjnych produktów i tworzenie nowych trendów, aby przyczyniać się do budowania społeczeństwa dobrobytu.