Skip to Contents


Home > Informacje o firmie > Ochrona środowiska > Zrównoważony łańcuch dostaw

Zrównoważony łańcuch dostaw

Ochrona środowiska

 

Nie ma w tym żadnej przesady, jeśli stwierdzimy, że dla zapewnienia dalszej egzystencji człowieka na naszej planecie niezbędne jest zgodne współistnienie ze środowiskiem naturalnym. Jest to kwestia, która nie może być pomijana nie tylko przez sektor produkcyjny, ale przez wszystkich ludzi żyjących na Ziemi.

Rozpoczynając od naszego przedsiębiorstwa jako całości, a kończąc na każdym pojedynczym pracowniku, jesteśmy w Grupie THK świadomi naszej współzależności od środowiska i zdeterminowani w naszych działaniach mających na celu ograniczenie wpływu na środowisko.

Z tego względu wiemy w Grupie THK, jak ważne jest zastanowienie się nad naszym oddziaływaniem na środowisku, poprzez wykorzystywane przez nas materiały i podzespoły do wytwarzania produktów, jak również w zaopatrywanie się od innych dostawców w materiały, narzędzia itp. stosowanych w procesach produkcyjnych.

Koncepcja ta nazywana jest zrównoważonym łańcuchem dostaw (Green Procurement) i w zasadzie wiąże się z rezygnacją ze stosowania szkodliwych substancji chemicznych, świadomością wpływu na środowisko i aktywnym udziałem wraz z partnerami w inicjatywach odnoszących się do ochrony środowiska.

Wskutek ustanowienia dyrektywy UE RoHS w lipcu 2006 roku zaostrzono przepisy o ochronie środowiska dotyczące sektora produkcyjnego na całym świecie i zwiększono znaczenie zobowiązań wobec społeczeństwa firm produkcyjnych. Abyśmy byli na bieżąco we wszystkich naszych działaniach na rzecz środowiska, ustaliliśmy w Grupie THK „Zasady dotyczące zrównoważonego łańcucha dostaw”. Oczekujemy, że będą one stosowane przez wszystkich naszych partnerów handlowych.

Zawsze najważniejsze u naszych partnerów handlowych były dla nas wartości QCD (jakość, koszt i dostawa). Teraz chcielibyśmy dołączyć do tego akronimu także E (środowisko). W celu wzmocnienia naszych dotychczasowych partnerstw będziemy wdzięczni za współpracę przy naszych przyszłych przedsięwzięciach.