Skip to Contents


Home > Informacje o firmie > Czym jest THK? > Pionier w dziedzinie prowadnic liniowych

Pionier w dziedzinie prowadnic liniowych

Ruch części maszyn można sklasyfikować jako toczny, liniowy lub kombinacje obu tych ruchów. Od czasu wynalezienia łożysk tocznych około 110 lat temu styk toczny stał się standardową metodą uzyskiwania ruchu toczącego i przyczynił się do wielkiej rewolucji technologicznej. Styk toczny nie tylko oszczędza energię potrzebną do uzyskania ruchu, ale także zmniejsza do minimum opór tarcia, co znacznie zwiększa wydajność mechanizmów. Jednak chociaż można założyć, że podobny rozwój w zakresie ruchu prostoliniowego byłby dziesięć razy bardziej cenny, to ruch prostoliniowy uzyskiwany przez styk toczny czekał długi czas na realizację.

Dopiero firma THK rozwiązała problem ruchu prostoliniowego uzyskiwanego za pomocą styku tocznego — problem, który wcześniej wydawał się zbyt trudny — stosując unikatową technologię, i w roku 1972 stała się pierwszą firmą na świecie projektującą i oferującą komercyjne prowadnice liniowe (LM Guide). Nasz system ruchu prostoliniowego umożliwia szybkie zwiększanie dokładności, prędkości i potencjalną oszczędność pracy zaawansowanych przyrządów mechatronicznych. Dzięki prowadnicom liniowym firmy THK obrabiarki i przemysłowe roboty mogą wykonywać niezwykle precyzyjne operacje, a urządzenia produkujące półprzewodniki mogą działać w zakresach mniejszych od mikrona. Ostatnio system ten zastosowano na liniach produkcyjnych ciekłych kryształów, w produkcji wagonów kolejowych, pojazdów wspomagających, urządzeń medycznych, przy budowie drapaczy chmur i rezydencji oraz urządzeń rozrywkowych. Zastosowanie prowadnic liniowych przekroczyło wszystkie wcześniej znane granice.

Prowadnica liniowa