Skip to Contents

Spacer po naszej Ziemi

Jako korporacyjny członek społeczeństwa naszego Globu firma THK uważa dobre praktyki związane z ochroną środowiska za ważny czynnik biznesowy.

Prowadząc działalność biznesową na całym świecie uważamy, że nasze sposoby zarządzania, rozwój technologiczny i produkcja muszą być przemyślane pod kątem wpływu na naturę i środowisko. Uważamy także, że firma THK musi grać ważną rolę w rozwijaniu produktów przyjaznych dla środowiska i sposobów postępowania, które chronią jego przyszłość.

Ochrona środowiska

Prowadząc firmę w 21. wieku, niezbędne jest skoncentrowanie się na problemach związanych ze środowiskiem. Jesteśmy wierni dwóm podstawowym zasadom dotyczącym ochrony środowiska. Pierwsza to takie projektowanie działań produkcyjnych i operacyjnych, aby oszczędzać energię w procesie produkcji, stosować recykling produktów i rozwiązywać problemy utylizacji odpadów. We wszystkich naszych fabrykach podejmujemy różne działania związane z ochroną środowiska. Druga to projektowanie produktów, które same przyczyniają się do ochrony środowiska. Na przykład techniczne innowacje styków tocznych stosowanych w naszych prowadnicach liniowych mogą zaoszczędzić duże ilości energii w maszynach, w których są one używane.

 

Ochrona środowiska

 


Duży teleskop optyczny i na podczerwień

Teleskop optyczny i na podczerwień Subaru stojący na wysokości 4200 metrów na szczycie góry Mauna Kea na Hawajach. Tutaj, w najwyższym na świecie obserwatorium astronomicznym, stosowane są nasze prowadnice liniowe.

 

Duży teleskop optyczny i na podczerwień

 


Kliknij to łącze, aby zobaczyć, co robi firma THK w celu ochrony środowiska.

 

Wstecz  ∥ Dalej