Skip to Contents

Xoắn ốc

Chuyển động xoắn ốc có thể được hỗ trợ bởi chuyển động tịnh tiến và xoay. Sự kết hợp của những chuyển động này cho phép định vị chính xác và tinh vi. "Thanh trượt vít me bi" của THK có đai ốc Vít me bi và đai ốc Thanh trượt trên một trục duy nhất để cho phép cả chuyển động tịnh tiến và xoay từ một thiết kết gọn nhẹ.

Vít me bi / Thanh trượt Mẫu BNS


Chuyển động xoắn ốc được áp dụng

Robot vô hướng

Robot vô hướng

 

Robot vô hướng được dùng để vận chuyển và định vị phôi gia công trong các khu vực nhỏ. Hệ thống dẫn hướng LM có tính quyết định đối với độ chính xác ở cả chuyển động hành trình và xoay trên trục Z, ở đó tốc độ cao và độ lệch tâm thấp có ý nghĩa quan trọng.