Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > Danh sách sản phẩm hiện đang trong tình trạng bị gián đoạn

Danh sách sản phẩm hiện đang trong tình trạng bị gián đoạn

Sau đây là danh sách các sản phẩm trong tình trạng bị gián đoạn.
Chúng tôi xin đề nghị các sản phẩm thay thế; tuy nhiên, không đảm bảo kích thước sản phẩm luôn giống như sản phẩm trước đây.
Khi chọn sản phẩm, bạn vui lòng tìm hiểu rõ chi tiết về kích cỡ sản phẩm một cách chắc chắn.

LoạisảnphẩmTênsảnphẩm (Mẫusố)NgàyngừngcungcấpTênsảnphẩmthaythếLưuýNgày kết thúc hỗ trợ
LoạisảnphẩmTênsảnphẩm (Mẫusố)NgàyngừngcungcấpTênsảnphẩmthaythếLưuýNgày kết thúc hỗ trợ
Hệ thống dẫn hướng LMHSR15M1 A/B
HSR20M1 A/LA/B/LB
HSR25M1 A/LA/B/LB
HSR30M1 A/LA/B/LB
HSR35M1 A/LA/B/LB
December 2024(Plan)HSR15M1 C
HSR20M1 C/LC
HSR25M1 C/LC
HSR30M1 C/LC
HSR35M1 C/LC
-
Vít me biSBN
Shaft diameter/Lead:1510, 1604, 1605, 2004, 2005, 2010, 2504, 2505, 2506, 2508, 2516, 2805, 2808, 2812, 2816, 3205, 3206, 3208, 3210, 3212, 3216, 3220, 3608, 3610, 3612, 3616, 3620, 4005, 4008, 4010, 4012, 4016, 4020, 4510, 4512, 4516, 4520, 4525
August 2024(Plan)SBN-V
Shaft diameter/Lead:1510, 1604, 1605, 2004, 2005, 2010, 2504, 2505, 2506, 2508, 2516, 2805, 2808, 2812, 2816, 3205, 3206, 3208, 3210, 3212, 3216, 3220, 3608, 3610, 3612, 3616, 3620, 4005, 4008, 4010, 4012, 4016, 4020, 4510, 4512, 4516, 4520, 4525
-
Vít me bi/Thanh trượtBNS-B
Shaft diameter・Lead:1616,2020,2525
June 2024BNS-A/BNS-V
Shaft diameter・Lead:1616,2020,2525
-
Rotary Ball SplineLTR-AX
Shaft diameter:10,13,16,20,25,30
June 2024LTR-A
Shaft diameter:10,13,16,20,25,32
-
Hệ thống dẫn hướng LMHSR15~55 A/B/LA/LBMay 2023HSR15~55 C/LC-
Hệ thống dẫn hướng LMHSR65 R/LR/A/LA/B/LB/YR/CA/HA/CB/HBMay 2023HSR65X R/LR/C/LC/YR/CA/HA/CB/HB-
Đai ốc trượtSDA 15/16/20/25May 2023SDA-V 15/16/20/25-
Hệ thống dẫn hướng LMSRG 15/20/25/30October 2022SRG15X/20X/25X/30X-
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBL35EOctober 2022FBL35N-
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBL35E-P14October 2022FBL35N-P16-
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBL56FOctober 2022-
Hệ thống dẫn hướng LMSR-MSJuly 2022-
Thanh trượt biLBS6/8/10March 2022LT6X/8X/10X -
KhácL450 GreaseFebruary 2021-
Linear Motor ActuatorsCCM03March 2020Expired
SilveyerKSHJune 2019KSH-L-
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBL35W,FBL35TApril 2019-
Driver for Linear Motor ActuatorsXD-010, XD-020January 2019Expired
Super FA SeriesKT30,KT45, ASTMarch 2018Expired
Controller SeriesHS-LXM[OP-20]March 2018Expired
Linear Motor ActuatorsGLS20March 2018GLM20APExpired
Driver for Linear Motor Actuators GLS20MR-J3-200B-KQ004U594, MR-J3-200B-KQ004U595, MR-J3-40B-KQ004U592, MR-J3-70B-KQ004U593March 2018Mar. 2026 *
Controller SeriesDM-B[-], LXA-SM,LXA-SA[OP-2]March 2017Expired
Compact SeriesKRF3January 2017KR15
KRF4
Expired
Hệ thống dẫn hướng LMNR25X, NR30, NR35, NR45, NR55, NR65, NRS25X, NRS30, NRS35, NRS45, NRS55, NRS65December 2016NR-X/NRS-X-
Air Pack TableHU20100, HU20125, HU2050, HU2075, HU32100, HU32125, HU32150, HU32200, HU40150, HU40200, HU40250, HU40300July 2016-
Controller SeriesLXA[OP-10], LXT[OP-1]April 2016Expired
Linear Motor ActuatorsRDM,RDM-miniFebruary 2016-
Driver for Linear Motor ActuatorsSGDH[-]March 2015Mar. 2025 (Lịchtrình)*
Vít me biBTKFebruary 2015BTK-VDiscontinued Product Catalog
(643KB)
-
KhácLM12-OP/LME12-OPJanuary 2015LM12GA-OP LM12GAUU-OP LME12GA-OP LME12GAUU-OP
Discontinued Product Catalog
(506KB)
-
KhácCF(H)12~30,-A Types
(All specifications including spherical outer ring type, such as stainless steel.)
December 2014CF(H)12~30-AB Types
CF12~30,-A Types

Discontinued Product Catalog
(508KB)
CFH12~30,-A Types

Discontinued Product Catalog
(511KB)
-
Hệ thống dẫn hướng LMRSR 5M, RSR 5N, RSR 5TN, RSR 5WM, RSR 5WTM, RSR 5WN, RSR 5WTN, RSR 7M, RSR 7N, RSR 7WM, RSR 7WTM, RSR 7WN, RSR 7WTN, RSR 7ZM, RSR 7WZM, RSR 9KM, RSR 9N, RSR 9WV, RSR 9WVM, RSR 9WN, RSR 9ZM, RSR 9WZM, RSR 12VM, RSR 12N, RSR 12WV, RSR 12WVM, RSR 12WN, RSR 12ZM, RSR 12WZM, RSR 15VM, RSR 15N, RSR 15WV, RSR 15WVM, RSR 15WN, RSR 15ZM, RSR 15WZM, RSR 20VM, RSR 20NJuly 2014Click here for detailsRSR
Discontinued Product Catalog
(604KB)

RSR-Z/WZ
Discontinued Product Catalog
(159KB)
-
Hệ thống dẫn hướng LMSRS9M/9N/9GMDecember 2013SRS9XM/9XN/9XGM

Notice
(70KB)


SRS9M/9N/9GM
Discontinued Product Catalog
(518KB)

-
KhácCF(H)12~30,-B Types
(All specifications including spherical outer ring type, such as stainless steel.)
December 2013CF(H)12~30-AB Types
CF12~30,-B Types

Discontinued Product Catalog
(53KB)
CFH12~30,-B Types

Discontinued Product Catalog
(85KB)
-
Driver for Linear Motor ActuatorsTD[D-CON]December 2012TD[D-CON]-
Controller SeriesQT[-]September 2012-
Hệ thống dẫn hướng LMSNR/SNS 25~65June 2012SVR/SVS 25~65SNR/SNS
Discontinued Product Catalog
(720KB)
-
KhácGSJune 2012--
KhácRC/RD/RT/RSMay 2012--
Hệ thống dẫn hướng LMRSH, RSH-Z, RSH-WZMarch 2012Click here for detailsNotice
(75KB)


RSH
Discontinued Product Catalog
(53KB)


RSH-ZM
Discontinued Product Catalog
(61KB)


RSH-WZM
Discontinued Product Catalog
(60KB)
-
Vít me biBNFN
φ16~ φ50
Number of items:105 items
March 2012Click here for details
Notice

(76KB)Discontinue part BNFN

(15KB)Available BNFN
(12KB)BNFN

Discontinued Product Catalog
(990KB)
-
Linear Motor ActuatorsGLM20September 2011GLM20AP-
Driver for Linear Motor ActuatorsLSD[-], SVDH[-]July 2011-
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBL55EJune 2010FBL51H-
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBW3590 reinforcing plateJune 2010FBW3590XR-
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBW50110HJune 2010FBW50110XRNotice

(8KB)
-
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBW2560RDecember 2009FBW2560XRNotice

(8KB)
-
Hệ thống dẫn hướng LMLinear encoder guideNovember 2009--
Hệ thống dẫn hướng LMNR/NRS25R, NR/NRS25LR, NR/NRS25A, NR/NRS25LA, NR/NRS25B, NR/NRS25LBNovember 2009Click here for details-
Thanh trượt biLMT, LTFNovember 2009LT, LF-
KhácAFE-GRSNovember 2009AFE-CA grease-
Bạc cầuRBI18 - 22October 2009-RBI


Discontinued Product Catalog

(558KB)
-
Bạc cầuRBL/ALOctober 2009BL/BL-ARBL


Discontinued Product Catalog

(81KB)

AL


Discontinued Product Catalog

(576KB)
-
Bạc cầuTBS/ABSOctober 2009RBI/PB+CHUÔI* CHUÔI phải dokhách hànglàm.TBS

Discontinued Product Catalog
(551KB)
-
Đầu thanh truyền HB, NB, PBAOctober 2009PBHB


Discontinued Product Catalog

(27KB)

NB


Discontinued Product Catalog

(28KB)


PBA

Discontinued Product Catalog
(507KB)
-
Đầu thanh truyền HSOctober 2009NHS-THS


Discontinued Product Catalog

(39KB)
-
Đầu thanh truyền RBHOctober 2009PHSRBH


Discontinued Product Catalog

(41KB)
-
Controller SeriesLXA(UL specifications)[OP-10]May 2009-
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBW3590R/50110RApril 2009FBW3590XR/
50110XR
Notice

(8KB)
-
Driver for Linear Motor ActuatorsFSD12A,FSD20A[-]January 2007-
Long ActuatorLB440,LB775, LV240,LV440,LV7752006-
Controller for Long ActuaterAC-M[ACM-TP]2006-
LM ActuatorGL15,GL20(Rodless cylinder drive)December 2006-
Hệ thống dẫn hướng LMHPRFebruary 2006SHS, etc. LM guide-
Hệ thống dẫn hướng LMHRUFebruary 2006SHW, etc. LM guide-
Hệ thống dẫn hướng LMLSRFebruary 2006SSR, etc. LM guide-
Hệ thống dẫn hướng LMNSR-B/BA/HAFebruary 2006--
Hệ thống dẫn hướng LMNSR-BCFebruary 2006NSR-TBC-
Hệ thống dẫn hướng LMRXWFebruary 2006SRG-
Thanh trượt biE, NFebruary 2006--
KhácBR, FBFebruary 2006--
KhácVBM/VRMFebruary 2006VRT-
General-purpose ControllerSD-2,SD-4[SD-T]2005-
IA SeriesIA-01A,IA-01B,IA-02S,IA-02W,IA-02D,IA-02H,IA-02R, IA-03WX,IA-03RX,IA-03HX,IA-02V,IA-02AR, IA-306K,IA-310K,IA-410K,IA-420K,IA-FS,IA-ES, IA-02E,IA-02F,IA-02ED,IA-02FDNovember 2005-
Controller for IA SeriesIA-C-M[IA-T-M], IA-C-SEL,IA-AC-SEL[IA-T-M-SEL], IA-C-SX,IA-AC-SX[IA-T-SX,IA-T-EX], IA-C-S[IA-T-S], IA-C-S(Old)[IA-T-S], IA-M-SEL[IA-T-SS]November 2005-
KhácMCW, FC, TA, CWOctober 2005--
Driver for Micro Dex α SeriesSD1015B02-1[-], SD1050B02-1[-]2004-
Linear Motor GuideHRM0205,HRM0210A,HRM0225December 2004-
Linear Servo GuideHRS0560,HRS1150,HRS1300December 2004-
Hệ thống dẫn hướng LMHSR-TA, HSR-TB, HSR-TR, HSR-CR, HSR-HTA, HSR-HTB, HSR-HTR, HSR-HTU, HSR-HTAY, HSR-HTBY, HSR-HTRY, HSR-HAV, HSR-HBVAugust 2004Click here for details-
Hệ thống dẫn hướng LMRSR-9, RSR-9M, RSR-9W, RSR-9WM, RSR-12X, RSR-12MX, RSR12W, RSR-12WM, RSR-15, RSR-15M, RSR-15W, RSR-15WM, RSR-20, RSR-20MAugust 2004SRS-
Vít me biAK, AFAugust 2004EK, EF-
KhácLR, LRA, LRB 1547 - 3275August 2004LR-Z, LRA-Z, LRB-Z-
Driver for Linear Servo Guide HRSLD0560-1SN,LD0560-2SN[-], LD1150-1SN,LD1150-2SN[-], LD1300-1SN,LD1300-2SN[-]February 2004-
Driver for Linear Motor Guide HRMLD300[-], LD400[-], MD-310[-]February 2004-
Driver for Linear Motor ActuatorsSGDD-01BX1AY21[-], SGDD-01BX2AY21[-], SGDD-01BX3AY21[-], SGDD-01BX4AY21[-]January 2003-
Controller SeriesLX[OP-1]November 2000-
Ballscrew Spline ActuatorSNA1616,SNA2020,SNA25251999-
Long ActuatorLB200,LB400, LV200,LV400,LV7501999-
Controller for Long ActuaterAC-F,AC-S[AC-FT]1999-
IA SeriesIA-N85,IA-H85,IA-N180,IA-H180,IA-N230,IA-H2301997-
Controller for IA SeriesINC31L,INC-32L,INC-33L, INC-U112,INC-U114[I-3043, I-3660], INC31,INC-32,INC-33[I-3043]1997-
IA SeriesHA1-N70,HA1-H70,HA1-N140,HA1-H140--
General-purpose ControllerHBW50, TW-100[-], TW-200,TW-200α[-], TW-5000Ⅱ[-]--
Micro Dex α Seriesα15(B),α50(B)--
Linear Pulse motorLP02-20A,LP04-20A,LP-04-30A--
Linear Motor ActuatorsGLM30--
Controller for Long ActuaterOAC[-]--
Controller for Actuater PackAPC[APT]--
Driver for Linear Pulse motor LPLD-101[-]--
Driver for Linear Motor ActuatorsCD[-], SLMC[-]--

* Phụ thuộc vào cổ phần của các bộ phận và vv