Skip to Contents

Thiết bị chính xác

Robot hai tay

 

Khi thiết bị ngày càng nhỏ hơn và chính xác hơn, nhu cầu về độ chính xác trong sản xuất các bộ phận máy cũng tăng. Thiết bị đo mang lại độ chính xác cao cần được duy trì để đáp ứng nhu cầu này. Các sản phẩm của THK đang đóng góp lớn vào khả năng phát hiện mọi chuyển động và thay đổi nhỏ nhất của thiết bị chính xác.


Thiết bị đo lường 3 chiều lớn

Dẫn hướng thích hợp có tính quyết định đối với các thiết bị đo lường 3 chiều lớn. Với đầu dò được nhô ra cách xa cơ chế dẫn hướng, thậm chí những chuyển động nhỏ cũng ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo. Hệ thống dẫn hướng LM chính xác cao được sử dụng trong các thiết bị này để cung cấp chuyển động mượt, chính xác và độ ổn định.

Kính hiển vi đo lường nhỏ

Lịnh vực công nghệ xử lý chính xác cao đòi hỏi hoạt động gia công tinh ngày càng nhiều. Các kính hiển vi đo lường nhỏ đo những bộ phận máy rất nhỏ này sử dụng Hệ thống dẫn hướng LM của THK để có cơ chế tập trung tự động tốc độ và hiệu suất cao. Ngoài ra, Hệ thống dẫn hướng có bi của chúng tôi được sử dụng để dẫn hướng bàn đặt phôi thử nghiệm. Chúng góp phần cải thiện khả năng hoạt động trong khi thực hiện những chuyển động nhỏ.

Máy kiểm tra hạt

Máy kiểm tra hạt thực hiện phân tích hình ảnh tốc độ cao bằng cách sử dụng các cảm biến. Những cảm biến này phải di chuyển trơn tru với chuyển động tuyến tính. Rung và thay đổi tốc độ phải được giảm xuống mức tối thiểu. Hệ thống dẫn hướng LM loại thu nhỏ của chúng tôi giải quyết những vấn đề khó khăn đó.

Sản phẩm được sử dụng

Hệ thống dẫn hướng LM

Hệ thống dẫn hướng LM (Dẫn hướng chuyển động tuyến tính)

Hệ thống dẫn hướng LM (Dẫn hướng chuyển động tuyến tính) là sản phẩm chính của chúng tôi, kết hợp linh kiện với chuyển động tuyến tính vào sử dụng thực tế lần đầu tiên trên thế giới.

Vít me bi

Vít me bi

Vít me bi là vít dẫn hướng hiệu suất cao với bi hỗ trợ cho chuyển động lăn giữa trục vít và đai ốc.


Thanh trượt bi

Thanh trượt bi

Thanh trượt bi là vòng bi rãnh then dẫn hướng xoay.

Hệ thống dẫn hướng con lăn chéo

Hệ thống dẫn hướng con lăn chéo

Bộ dẫn hướng tuyến tính chính xác là hệ thống dẫn hướng tuyến tính bi quay vòng siêu mỏng và nhẹ.


Phụ kiện bôi trơn

Phụ kiện bôi trơn

Các loại sản phẩm liên quan đến bôi trơn có sẵn giúp máy được bôi trơn đầy đủ.