Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > Sản phẩm tuân thủ RoHS của EU

Danh sách sản phẩm tuân thủ RoHS của EU

Bên dưới là danh sách các sản phẩm tuân thủ chỉ thị RoHS của EU (về 10 chất trong Directive 2015/863/EU).
Đây là danh sách gồm các sản phẩm trong catalog có thông số tiêu chuẩn.
Vui lòng liên hệ với Bộ phận Bán hàng hoặc nhà phân phối của bạn về các sản phẩm không có trong danh sách, sản phẩm có thông số đặc biệt và phụ tùng tùy chọn.

LoạisảnphẩmTênsảnphẩm (Mẫusố)RoHS của EU Lưuý
LoạisảnphẩmTênsảnphẩm (Mẫusố)RoHS của EU Lưuý
Hệ thống dẫn hướng LMCSR, EPF, GSR, HCR, HDR, HMG, HR, HRW, HRX, HSR, JR, MX, NR, NRS, NSR, RSR, RSX, SCR, SHS, SHW, SPR, SPS, SR, SRG, SRN, SRS, SRW, SSR, SVR, SVSTuân thủ
Hệ thống dẫn hướng LM Trục dẫn hướng LMKR, KRF, KSF, SKRTuân thủTrừ các linh kiện điện
Thanh trượt biLBF, LBG, LBGT, LBH, LBR, LBS, LBST, LF , LT, LTR, LTR-A, SLF, SLSTuân thủ
Bạc lót thẳngLM, LMCF, LMCH, LMCK, LME, LMF, LMH, LMIF, LMIH, LMIK, LMJK, LMKTuân thủ
Đệm phớt cho Bạc lót thẳngFLMTuân thủ
Bạc lót bi dẫn hướngLG, LMHBTuân thủ
Model bạc lót thẳngSC, SH, SLTuân thủ
Trục LMSFTuân thủ
Giá đỡ đầu trục LMSKTuân thủ
Bộ hành trình LMST, ST-B, STITuân thủ
Hành trình nhỏMSTTuân thủ
Vòng cách biBS, KSTuân thủ
Bộ dẫn hướng tuyến tính chính xácERTuân thủ
Hệ thống dẫn hướng có biVBTuân thủ
Hệ thống dẫn hướng con lăn chéoVRTuân thủ
Bệ dẫn hướng con lăn chéoVRT, VRUTuân thủ
Bộ trượt bi tuyến tínhLS, LSC, LSPTuân thủ
Con lăn LMLR, LRA, LRB, LRU, PA, SE, SEB, SM, SMBTuân thủ
Con lăn dẹtFT, FTWTuân thủ
Bộ dẫn hướng trượtFBWTuân thủ
Ray trượtD, E, FBLTuân thủ
Đai ốc trượtDP, DPM, SSTuân thủ
Vít me bi có vòng cáchHBN, SBK, SBKH, SBN, SDATuân thủ
Vít me bi chính xácBIF, BLK, BLW, BNF, BNFN, BNK, BNT, DIK, DK, DKN, EBA, EBB, EBC, EPA, EPB, EPC, MBF, MDK, SDAN, WGF, WHFTuân thủ
Vít me bi lănBLK, BNT, BTK, CNF, JPF, MTF, WTFTuân thủ
Vít me bi xoayBLR, DIRTuân thủ
Vít me bi/Thanh trượtBNS, BNS-A, NS, NS-ATuân thủ
Giá đỡ đai ốcMCTuân thủ
Thiết bị đỡBF, BK, EF, EK, FF, FK, RNTuân thủ
Đai ốcCS, DC, DCMTuân thủ
Đai đổi hướngCT, DCMA, DCMBTuân thủ
Vòng đệm con lăn chéoRA, RAU, RB, RE, RUTuân thủ
Con độiCF, CF-SFU, CFH, CFN, CFS, CFT, NUCFTuân thủ
Bạc đệm con lănNART, NAST, NURT, RNASTTuân thủ
Ổ trượt cầuSA1, SBTuân thủ
Bạc cầuBL, RBITuân thủ
Đầu thanh truyền NHS-T, NOS-T, PB, PHS, POSTuân thủ
Trục dẫn LMGL, GL-NTuân thủTrừ các linh kiện điện
Trục dẫnVLATuân thủTrừ các linh kiện điện
MỡAFA, AFB-LF, AFC, AFE-CA, AFF, AFG, AFJ, L100, L500, L700Tuân thủ
Súng bơm mỡMG70Tuân thủ