Skip to Contents


Hlavní stránka > O tomto webu

O tomto webu

Dotazy ohledně těchto termínů je nutné směrovat na tuto adresu .

Podmínky

  1. Všechny dokumenty, fotografie a obrázky ("obsahy") jsou chráněný autorským zákonem a náleží společnosti THK CO., LTD a skupině jejích společností, pokud není určeno jinak. Uživatelům je přísně zakázáno prodávat , převádět nebo půjčovat obsah za jakýmkoli účelem. Obsah také není možné jakkoli upravovat, měnit ani přepracovávat.
  2. THK nenabízí žádnou záruku toho, že výkresy v souborech CAD publikované na tomto webu odpovídají skutečným produktům. THK si také vyhrazuje právo upravit obsah bez předchozího oznámení.
  3. Všechny informace a obsah publikovaný na tomto webu včetně souborů CAD a všech ostatních dat jsou nabízeny bez jakýchkoli záruk společnosti THK. THK nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození vzniklé přímo nebo nepřímo z důvodu používání uvedených informací a obsahu. Mějte také na paměti, že obsah tohoto webu se mění bez předchozích upozornění.
  4. Nejsme zodpovědni za jakýkoli jiný web, ke kterému uživatele získá přístup prostřednictvím našeho webu. Při návštěve jiného webu uživatel bere na vědomí, že web je zcela nezávislý na společnosti THK a že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem uveřejněným na takovém webu.
  5. Uživatelé jsou sami zodpovědní za používání preventivních opatření proti infekci destruktivních programů, například počítačových virů, červů a trojských koní.
  6. Osobní údaje uživatelů poskytnuté prostřednictvím této webové stránky získává a spravuje společnost THK Co., Ltd..

Odkazy na webové stránky THK

Můžete používat odkazy na všechny webové stránky THK. Pokud tak ale učiníte, používejte prosím odkazy na domovské stránky příslušených webových stránek, viz odkazy níže.

Webová stránka THK www.thk.com/
Stránka technické podpory tech.thk.com/
Webová stránka seismické izolace www.menshin.biz/
Webová stránka SEED Solutions seed-solutions.net/

Adresy a obsah těchto webových stránek se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nepoužívejte prosím framing obsahu těchto webových stránek. Upozorňujeme, že odkazy mohou být odmítnuty, pokud existuje riziko ohrožení obchodních zájmů nebo reputace společnosti THK kvůli obsahu, odkazům apod. na webové stránce hostující odkaz (například pomluvy nebo obsah, který je v rozporu s dobrými mravy). Společnost THK nenese zodpovědnost za stránky hostující odkazy.


Technologie použitá na této webové stránce

Webová stránka obecně závisí na následujících technologiích.

XHTML 1.0/CSS2/JavaScript/Flash 6 a novější verze

Tato webová stránka používá výše uvedené technologie a novější verze.

 

Tato webová stránka je kompatibilní s níže uvedenými prohlížeči.

Systémové požadavky

■ OS/prohlížeč

∙ Windows 7 a novější
  Internet Explorer 11 a novější
  Firefox, nejnovější verze
  Google Chrome, nejnovější verze
  Microsoft Edge, nejnovější verze

∙ Macintosh OS X a novější
  Safari, nejnovější verze
  Google Chrome, nejnovější verze

Upozorňujeme, že v závislosti na faktorech jako OS/prohlížeč může docházet k chybám zobrazení.