Skip to Contents


TRANG CHỦ > MTA VIETNAM 2023 [4 - 7 Tháng 7 năm 2023] (Hồ Chí Minh)

MTA VIETNAM 2023

Triển lãm

MTA VIETNAM 2023

Ngày

4 - 7 Tháng 7 năm 2023
9:00 - 17:00

Địa điểm

Saigon Exhibition and Convention Center(SECC),
Hồ Chí Minh

Vật trưng bày

Các thành phần cơ khí

triển lãm trực tuyến

Trang web đặc biệt về triển lãm trực tuyến THK