Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông báo bảo trì trang web THK Ngày 6 tháng 11

Thông báo bảo trì trang web THK

27 tháng 10 năm 2022


Tạm thời không thể truy cập các trang web THK sau do kế hoạch bảo trì.


Tổng quan

  • Ngày 6 tháng 11 năm 2022
  • 5:00 am to 17:00 pm 

 

Trang đích:

Ảnh hưởng:

  • Ảnh hưởng:
  • Các trang yêu cầu ca-ta-lô và truy vấn từ mỗi trang
  • Các liên kết đến chi tiết sản phẩm và CAD từ mỗi trang

 

Chúng tôi xin lỗi về mọi bất tiện gây ra vì việc này và cám ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi.