Skip to Contents


TRANG CHỦ > Dòng tiết kiệm ET Phiên bản mới

Dòng tiết kiệm ET Phiên bản mới

Dòng tiết kiệm ET

Ngày 13 tháng 7 năm 2017

Bàn xoay “Dòng tiết kiệm ET” nhẹ và mỏng vừa được bán ra.

 

Các tính năng

Cấu trúc nhẹ và thanh mảnh

Sản phẩm có độ dày và trọng lượng giảm trong khi vẫn có thể chịu tải ở mọi hướng bao gồm tải hướng tâm, tải theo trục và tải mômen bằng cách sử dụng vòng bi xoay đa hướng cho bộ phận xoay.