Skip to Contents


Üst Sayfa > Sıkıştırma olmaksızın sabit konumlandırma – Sıkıştırma yapmadan kolayca ayarlanabilen hassas tablalar

Sıkıştırma olmaksızın sabit konumlandırma – Sıkıştırma yapmadan kolayca ayarlanabilen hassas tablalar

Alyan anahtarıyla konumlandırma

Resim 1: Alyan anahtarıyla konumlandırma

CAD & detaylı ürün bilgisi

Video

THK Fix Stages adı altında, lineer ve döner hareketlerin yanı sıra açı ayarı için çok çeşitli hassas tablalar sunmaktadır.

Bu tablalar kendiliğinden kilitleme mekanizması entegre edilmiş özelliktedir. Böylece fazla sıkıştırmaya gerek olmaksızın, kırlangıç kuyruğu kılavuzlu tablaların aksine, oynama veya dış kuvvetler yüzünden tablanın tanımlanmış konumunu kaybetmesini önler.

Kelepçesiz konum sabitleme

Resim 2: Kelepçesiz konum sabitleme

Ek olarak, konumlandırma işlemi bir alyen anahtarı ile kolayca gerçekleştirilir. Bu hassas tablalar kompakt yapısıyla ayrıca sıkıştırma ve ayar vidaları gerektirmeyip diğer parçaları etkilemediğinden yerden de tasarruf sağlar.

Sabitleme Aşamaları, XYZ hareketleri için doğrusal ve çapraz tablalar, ayrıca dönüş tabloları ve açıölçerlerden oluşmaktadır. Bu bileşenler lazerlerin, dağıtıcıların, mikroskopların ve ayrıca kamera konumlarının gerektikçe ayarlanması için özellikle uygundurlar.

Açı ayarı için gonyometre

Resim 3: Açı ayarı için gonyometre