Skip to Contents

Křížení

Pokud jsou dva lineární pohyby situovány ortogonálně v úhlu 90 stupňů, je možné dosáhnout volného pohybu. Toto je rozšířená aplikace lineárního pohybu. Volný pohyb na rovinné ploše se používá v různých odvětvích.

Křižné lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře model SCR


Použitý ortogonální pohyb

Technologie seismické izolace pro budovy

Technologie seismické izolace pro budovy

 

Technologie absorbce otřesů snižující vibrace je účinným opatřením proti zemětřesení. Pokud je lineární vedení kombinováno ortogonálně, může se volně pohybovat na rovinné ploše. V kombinaci s tlumící pryží jde o základ jedinečného systému společnosti THK pro absorbci otřesů. Pomocí znalostí získaných při výrobě lineárního vedení vytváříme ve společnosti THK nové systémy, které mohou chránit životy a majetek lidí před přírodními katastrofami.