Skip to Contents

Vačková kladka

Vačková kladka je kompaktní ložisko s pevnou hřídelí a vestavěným jehlovým ložiskem. Nejvíce se používá jako vodicí lišta pro vačkové mechanismy a stroje s lineárním pohybem.

Technická podpora 

Vačková kladka

 


Modely

Model CF Tento model je levná vačková kladka s drážkou nebo šestihranem v hlavě čepu. Typ vyrobený z nerezové oceli (symbol M) je optimální pro použití v čistých prostorách, protože nerezaví a vytváří málo prachu. Podrobnosti – přehled produktů (Angličtina)
Model CFT Stejný jako typ CF, navíc je opatřen otvory se závitem pro trubičky na hlavě čepu a závitu. Je optimální pro místa, kde je vyžadován systém integrovaného mazání.
Model CFH Tento model je možné nainstalovat do stejného motnážního otvoru jako model CF. Polohu tohoto modelu lze snadno přizpůsobit otočením čepu, protože montážní hřídel a hlava čepu jsou umístěny výstředně o 0,25 mm až 10. mm. Je to kompaktní, velice přesná výstředná vačková kladka.
Model CFN Tento model vychází z modelu CF a má navíc kuličky pro axiální zatížení. Je schopný nést osové zatížení vzniklé chybou montáže.
Model CFS Vnější průměr vnějšího prstence je ve vztahu k průměru čepu velmi malý, proto může mít toto zdvihátko ventilu velmi kompaktní konstrukci.
Model CF-SFU Za účelem zjednodušení instalace byl v čepu vytvořen otvor pro zajištění šroubem s plochou hlavou. To je ideální pro jednotky, u kterých není místo pro upevnění čepu.