Skip to Contents


Hlavní stránka > Lineární vedení Model LSR Registrován v databázi historie japonské průmyslové technologie Národního muzea přírody a vědy

Lineární vedení (Lineární vedení/Kluzné vedení) Model LSR Registrován v databázi historie japonské průmyslové technologie Národního muzea přírody a vědy

Lineární vedení LSR

Lineární vedení model LSR, vyvinutý společností THK jako první komerční produkt svého druhu na světě, byl zaregistrován v databázi Historie japonské průmyslové technologie, kterou spravuje Národní muzeum přírody a vědy v Japonsku.

Záznam oceňuje model LSR za to, že využívá patentovanou technologii THK k umožnění lineárního pohybu strojů prostřednictvím valivého pohybu a stal se světově prvním lineárním vedením pohybu (LM Guide) komercializovaným v roce 1972, a že tím výrazně zlepšil výkon stroje. To výrazně přispělo k širokému použití a rozšíření lineárního vedení v klíčových japonských odvětvích obráběcích strojů a při výrobě polovodičů.

Historie japonské průmyslové technologické databáze

Databáze Historie japonské průmyslové technologie uchovává cenné materiály související s rozvojem technologie v poválečném Japonsku. Tuto online databázi spravuje Centrum historie japonské průmyslové technologie Národního muzea přírody a vědy, aby byla tato historie zachována pro budoucí generace.

Lineární válečkové vedení LSR (odkaz na „Historie japonské průmyslové technologie“ v japonštině)